Boek van de maand mei 2022

banner boek van de maand

Sommige boeken in deze maandelijkse column ‘Boek van de maand’ lezen erg ontspannend, anderen kosten misschien meer moeite om te doorgronden. Soms zijn het duurdere boeken, maar ze zijn je geld en je leestijd meer dan waard!

Faith of our fathers, God in Ancient China – Chan Keu Thong

boek van de maand faith of our fathers

De schrijver Chan Kei Thong, geboren in Singapore, ging op zoek naar zijn wortels in China. Hij bestudeerde de oude geschiedenis van China. De cultuur en het geloof van de keizers uit de eerste Chinese dynastieën bleken vele en zeer opmerkelijke overeenkomsten te hebben met die van het volk van Israël en het geloof in God als de enige Schepper. Keizers brachten bijvoorbeeld jaarlijks ceremoniële offers voor verzoening van de zonden van het volk. Net als de hogepriester deed in Israël. En de daarbij gehanteerde offervoorschriften lijken wel bijna een kopie van de Bijbel! Een voorbeeld is het gebruik van een gave rode stier als offerdier.

De kern van het boek is zijn gedeelte over de betekenis van Chinese karakters en hoe deze Bijbelse verslagen en ideeën weerspiegelen. Dit is het meest overtuigende bewijs dat de oude chinezen dezelfde God dienden als de gelovigen in de Bijbel. Het teken voor “gerechtigheid” is bijvoorbeeld een pictogram van een lam dat boven een persoon wordt geslacht. Dit geeft aan dat de oude Chinezen de noodzaak van een offer van het lam erkenden om rechtvaardig te worden gemaakt. Net als Abel, de zoon van Adam en Eva, ook een lam offerde. En daarmee vooruit verwees naar ons “Lam Gods” Jezus Christus.

Ook het gedeelte over de oude Chinese astronomie en de interpretaties van de sterren door de Chinese geleerden aan het hof van de keizer is echt interessant. Het is verbazend hoe hun observeringen daadwerkelijk overeenkomen met Bijbelteksten. Zoals die van de verschijning van de ster bij de geboorte van Jezus Christus en de zonsverduistering bij zijn sterven. Hier en daar heeft Chan zijn historische interpretatie misschien een beetje opgerekt om de bevindingen in zijn hypothese te laten passen. Zijn beweringen zijn ook zeker niet allemaal op een wetenschappelijke manier getoetst. Maar het boek is zeer evangelisch en erg geloofsopbouwend. God heeft veel kennis over Zichzelf in de Chinese cultuur bewaard.

Faith of our fathers, God in Ancient China
Chan Keu Thong
ISBN-10: 7801865065
ISBN-13: 978-7801865069
323 pagina’s

Overzicht met eerdere boekreviews