ANBI

Schenkingen die u aan goede doelen doet, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan u schenkt, is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI’s).

Evangeliegemeente De Deur – Delft is een erkende ANBI instelling, geregistreerd onder nummer 813586720. Dit betekent dat uw giften op naam aan ons aftrekbaar zijn van de belasting. Ons bankrekeningnummer is NL10INGB0006991891. U kunt ook doneren via onze donatiepagina.

Publicaties