Kinderkerk

viltbord kinderkerkTijdens de diensten op zondag zijn er voor de kinderen aparte activiteiten. Dit is gesplitst op de groepen van de basisschool. Voor de jonge kinderen van groep 1 tot en met 4 is er tijdens de ochtenddienst kinderkerk, tijdens de avonddienst is er voor de oudere kinderen – groep 5 tot en met 8 – Zondagsschool.

Ons doel is het om de kinderen in de kinderkerk voor te bereiden op het zelf maken van de keuze om Jezus Christus als hun Heer en Redder te aanvaarden. Wij willen hen helpen bij het ontwikkelen van hun wandel met God.

Hoe doen we dat?

kleurplaat kinderkerkDe dienst in de kinderkerk volgt voor het grootste deel dezelfde indeling als de reguliere kerkdienst: lofzang & aanbidding, gebed, collecte en prediking/onderwijs. We gebruiken verschillende middelen om de kinderen te onderwijzen. We leren de kinderen op een interessante en leuke manier het evangelie met behulp van visuele hulpmiddelen, toneel, poppenkast en spelletjes.

Het is ons verlangen dat de kinderen klaar zijn om een actieve rol in de kerk te spelen tegen de tijd dat ze oud genoeg zijn om de kinderkerk te verlaten.

Kinderkamp

Voor kinderen die groep 4 hebben doorlopen, wordt er 1x per jaar een landelijk kinderkamp georganiseerd. Het kinderkamp is er voor kinderen tot en met groep 8, daarna kunnen ze naar een tienerkamp. Het kamp is meestal in een bosrijk gebied en er zijn veel sport- en spelactiviteiten, maar er is ook aandacht om het geloof op te bouwen met God.

poppenkast kinderkerk