Wereldevangelisatie

Evangelisatie betekent letterlijk het ‘brengen van de goede boodschap’. De geboorte, het leven en sterven en de opstanding van Jezus zijn de elementen die de boodschap ‘goed’ maken en de kracht geven om mensenlevens te veranderen. En hoewel we in een land leven dat in naam ‘christelijk’ is, blijkt toch dat heel veel mensen die goede boodschap niet kennen.

Wereldevangelisatie

Jezus gaf zijn discipelen deze laatste woorden mee:

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mat 28:19 NBG)

Omdat we zelf Jezus al persoonlijk hebben ervaren en daardoor weten welke zegen Hij aan ons geeft, willen we dit graag met anderen delen. Daarom organiseren we  evangelisatieactiviteiten, maken we muziek op straat en spreken we mensen aan over God. Structureel doen we dit gezamenlijk als kerk op vrijdag (koopavond) en op zaterdag, maar iedere christen heeft zelf ook een roeping om anderen te vertellen wat Jezus in hun leven kan doen. Omdat onze persoonlijke ervaringen daar ook in doorklinken, is evangelisatie niet een droog theoretisch verhaal maar juist tastbaar en herkenbaar.

Zendingsopdracht

De boodschap van Jezus is niet alleen voor de mensen in Delft en omstreken, maar voor de hele wereld. Daarom sturen we in gehoorzaamheid aan die zendingsopdracht echtparen naar andere steden om daar nieuwe kerken te beginnen. Deze kerken worden met hulp van ons in Delft en van andere kerken van Evangeliegemeente De Deur tot groei en bloei gebracht met allerlei evangelisatieactiviteiten. De nieuwe kerken gaan met datzelfde patroon verder. Onze visie is om op deze manier de hele wereld te bereiken met het bevrijdende evangelie van Jezus Christus.

wereldevangelisatie