Kerkdiensten

We hebben elke week drie enthousiaste kerkdiensten, twee op zondag en één op woensdag. De ochtenddienst op zondag begint om 11:00 uur. Naast de ochtend dienst is er in de avond een tweede dienst om 18:00 uur. Dit is om een gelegenheid te bieden voor mensen die vanwege werk of andere omstandigheden niet in de ochtend kunnen komen of voor mensen die graag tweemaal naar de kerk gaan op zondag.

God is niet een God voor alleen de zondag, maar voor de hele week. Daarom hebben we ook elke woensdagavond een dienst. De dienst op woensdag begint om 19:30 uur.  Alle diensten hebben dezelfde opbouw, maar een verschillende preek. Het gebouw gaat een uur voor de diensten open om mensen een gelegenheid te geven een bidstond te houden.

We beginnen onze kerkdiensten muzikaal met een zangdienst. Daarna volgen gebed, mededelingen en een collecte. Tenslotte volgt een preek. We houden van praktische prediking waar je iets mee kunt in je leven. Soms uitdagend, maar altijd opbouwend. Een dienst bij ons duurt iets meer dan een uur. Na afloop is er koffie en thee.

Soms wordt er tijdens de dienst gebeden voor zieken of andere specifieke noden. Na de dienst is er ook altijd gelegenheid voor gebed.

De kerkdiensten vinden plaats in ons kerkgebouw aan de Zuiderweg 80 in Rijswijk (Delft-Noord). Bezoekers zijn van harte welkom tijdens al onze diensten. Voor het gebouw kun je gratis parkeren.

Bijbelstudies

Er is op zondagochtend regelmatig een bijbelstudie voordat de dienst begint. Deze bijbelstudies worden in de agenda aangekondigd. De bijbelstudie begint dan om 10:00 uur en duurt tot 10:45 uur. In de bijbelstudie wordt een bepaald onderwerp uit de bijbel diepgaand behandeld.

Als er bijbelstudie is, dan is het gebouw open vanaf 9:00 uur voor de bidstond.

Kinderen

Tijdens alle diensten is kinderoppas aanwezig voor kinderen tot en met 3 jaar. Op zondagochtend is er voor kinderen uit basisschoolgroepen 1 tot en met 4 gedurende de dienst kinderkerk. Tijdens de avonddienst op zondag is er zondagsschool voor de kinderen uit basisschoolgroepen 5 tot en met 8.

kerkdiensten