Tieners

Voor de tieners is er eens in de twee weken op vrijdagavond tienerclub. Bij ons ben je tiener als je in de eerst klas van de middelbare school zit. Er komen tieners vanuit de kerk, maar ook vrienden en vriendinnen van hen die normaal gesproken naar een andere kerk of helemaal niet naar een kerk gaan. En natuurlijk is er ook leiding aanwezig. Het gebeurt ook wel eens dat we met tienerclubs uit andere De Deur-kerken bij elkaar komen.

De tienerclub heeft twee duidelijke doelen. We vinden het belangrijk om aan vriendschappen te werken. We willen dat iedereen zich thuis voelt, zichzelf kan zijn en mensen om zich heen heeft waar hij/zij goed mee op kan schieten. Het andere doel is om meer te leren van God, Jezus, het geloof en hoe we dat in ons dagelijkse leven kunnen toepassen.
We beginnen de avond met fris & chips. Ondertussen kun je bijkletsen met elkaar. We doen daarna leuke, gezellige dingen zoals bijv. bordspellen, iets creatiefs met muziek & toneel of een andere activiteit zoals bowlen. Maar we nemen ook tijd voor ‘serieuze’ zaken, we willen met elkaar meer leren over het geloof in God. Dit doen we onder andere door bijbelstudies. We bidden met elkaar voor onderwerpen die ons aanspreken, bijv. klasgenoten die het (even) moeilijk hebben of een ramp die net gebeurd is.

Tienerrally’s

We hebben regelmatig landelijke tienerrally’s waarbij de tieners van onze kerken uit het hele land samenkomen om op straat mensen uit te nodigen voor een concert in de avond. Bij die concerten treden bands op waarin deze tieners zelf spelen. Soms hebben we een vergunning en spelen de tienerbands live muziek op straat. Meer informatie hierover vind je op onze landelijke site op de pagina voor tienerrally’s

Tienerkamp

Voor de tieners wordt er 1x per jaar een landelijk tienerkamp georganiseerd. Het tienerkamp is er voor kinderen vanaf 12 jaar tot en met 19 jaar. De iets ouderen die nog wel naar de tienerclub gaan, kunnen gewoon mee als sport– en spelleider. Als ze nog weer wat ouder zijn, mogen ze tienerleiders zijn van het tienerkamp. Het kamp is meestal in een bosrijk gebied en er zijn veel sport- en spelactiviteiten, maar er is ook aandacht om het geloof op te bouwen met God.

Nog even praktisch

De tieneravonden vinden plaats op de vrijdagavond elke week van 20:00u tot ongeveer 22:30u. De locatie waar we samenkomen wisselt: meestal in de kerk en soms bij iemand thuis. De tienerclub is gratis, maar als we gaan bowlen of een andere dergelijke activiteit dan betalen de tieners zelf de kosten.