Soraya

Hallo, ik ben Soraya en ik wil graag vertellen hoe ik in contact ben gekomen met God. Ik ben in een pinkstergemeente op Curaçao opgegroeid. Al heel jong wist ik dus veel over God en zijn Zoon Jezus. Ik ging altijd met mijn ouders mee naar de kerk. Al die verhalen over God en de Bijbel, ja, dat vond ik wel leuk. Ik was eigenlijk best een braaf meisje en probeerde zoveel mogelijk goed te doen. Maar dat alles maakte mij nog geen christen.

soraya toewijdingDe Bijbel zegt dat een ieder die behouden wil worden eerst zijn zonden moet belijden bij Jezus, die voor ons aan het kruis gestorven is. Ja, en zonden heeft iedereen, inclusief ikzelf, want niemand is perfect. En zelfs als je God niet persoonlijk kent, is dat een zonde zegt God. Ik was negen toen ik dat begon te begrijpen en toen heb ik een keus gemaakt om voor Jezus te leven. In een gebed heb ik Hem gevraagd mij te vergeven van alles wat ik misdaan heb, en in mijn hart te komen wonen. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat ik een kind van God ben.

Nederland

Ik leefde verder, werd gedoopt, was druk met school en kon op mijn 18e naar Nederland komen om te studeren. In de tussentijd was ik best een zwakke christen geworden. Natuurlijk geloofde ik nog wel in God en ik las wel eens de Bijbel, ik bad wel eens, maar een echte vervulling had ik nog niet gevonden.

In Nederland aangekomen zou ik, zoals ik mijn moeder had beloofd, snel weer een kerk opzoeken. Maar dat stelde ik steeds maar weer uit. Op een gegeven moment merkte ik dat ik bijna leek op de mensen die God niet kenden. Ik begon hetzelfde denkpatroon te krijgen en ik realiseerde mij dat ik, als ik langer zo door zou gaan, dezelfde dingen zou gaan doen als de rest van de mensheid en dat God niet langer op de eerste plaats zou staan. Gelukkig kwam ik wat mensen tegen die zeiden ook christen te zijn. Ik ging een keer mee naar de kerk en het was net of ik weer thuis kwam. Ik voelde dat God hier aanwezig was en dat de deze mensen werkelijk vurig en enthousiast voor God waren.

Nieuwe toewijding

Ik heb een nieuwe toewijding aan God gemaakt en ik zag dat Hij mij weer herstelde. Hij gaf mij een blijdschap in mijn leven die ik nooit eerder ervaren had. Nu durf ik mensen te vertellen over Jezus, terwijl ik vroeger altijd bang was dat mensen mij vreemd zouden vinden als ik met hen over God sprak. Maar nu weet ik dat het nodig is mensen wakker te schudden en hen op Jezus te wijzen, zodat zij ook gered kunnen worden en niet verloren hoeven te gaan. Er zijn zoveel andere dingen waar mensen zich mee bezig kunnen houden en zij beseffen niet dat zij nu al moeten kiezen waar zij de eeuwigheid zullen doorbrengen. Want een leven met God is voor iedereen. Je zult ware liefde en blijdschap hebben in je leven als je God persoonlijk kent. Maar God dwingt niet. Je zult zelf een keus moeten maken.

Soraya