Hoera, we hebben er in Delft een nieuwe messias bij

Graag wil ik reageren op het artikel “Hoop op een gezonde toekomst bij Hart en Ziel” in de Delft op Zondag van 3 januari ’16 over de praktijken van helderziende Rianne Collignon.

Helderziende Rianne Collignon denkt dat ze de nieuwe Messias is. Ik citeer:

“Mijn resultaten voelen als een wonder.” “Als helderziende heler heb ik een unieke kijk ….” “Mijn energietherapie geeft zelfs op afstand goede resultaten.” “Het afgelopen jaar heb ik mensen behandeld met uiteenlopende klachten, …..”

Kortom, voor elk probleem, waar ook ter wereld: bel Rianne!

Mevrouw timmert in het nieuwe jaar lekker verder aan de weg want in de Delftse Post van woensdag 6 januari staat er weer een uitgebreid artikel van Rianne. Dit keer over de geweldige beloften die zij heeft doorgekregen voor Delft in 2016:  Wat er ook gebeurt, het jaar gaat in elk geval goed eindigen! Ze onderbouwt haar voorspelling met de volgende wijsheden: “Keuzes uit het verleden hebben consequenties voor de toekomst.” Wow, dat hadden we echt niet kunnen bedenken zonder Rianne! “Meer samenwerking” Wow, alsof we ons daar nog niet bewust van waren! “Go with the flow, niet vechten maar meedrijven”. Klinkt goed maar helaas spreekt ze zichzelf onmiddellijk tegen met het voorbeeld van de A4 tunnel : “er is altijd licht aan het einde, maar je moet wel eerst door flink wat gedoe heenrijden” Dus toch doorvechten i.p.v. meedrijven. Balen. Maar ja, dat wisten we ook al zonder Rianne.

Waar mevrouw die beloften en wijsheden trouwens op baseert? Nou, ze heeft 6 kaarten getrokken waarmee zij de toekomst kan voorspellen voor Delft. Maar liefst 6 nog wel! Dan moet het toch wel goed komen. Eigenlijk jammer dat ze niet gelijk het hele pak kaarten heeft uitgelegd, want dan hadden we nog veel meer beloftes geweten en veel meer financiële zekerheden gehad.

Helaas voor Rianne gaf de vorige Messias duidelijke waarschuwingen over de oorsprong van dergelijke krachten: “Onder u zal er niemand worden aangetroffen, … die waarzeggerij pleegt, geen uitlegger van voortekenen…. Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.” (Deuteronomium 18 vers 10 tot 12). Dat hele hoofdstuk gaat over zegen voor degene die luistert naar Gods woord of een vloek voor degene die aan Gods woord ongehoorzaam blijft. Inderdaad, keuzes uit het verleden hebben consequenties voor de toekomst!

Begrijp me goed. Ik ben niet tegen toekomstprofetieën, want de Bijbel staat er vol van. Ik ben ook niet tegen meer overleg en samenwerking zoals Rianne ons adviseert. Sterker nog, de Bijbel vertelt al duizenden jaren over de kracht ervan, b.v. in Spreuken 24 vers 6 “want met overleg moet gij de strijd voeren en de overwinning ligt in de veelheid van raadgevers.”  Spreuken is een Bijbelboek vol met levenswijsheden. Wijsheden die door God geïnspireerd zijn en die ver uitstijgen boven het kaartgetrek van Rianne.

Ik daag Rianne uit om terug te gaan naar de eerste Messias. Zijn naam is Jezus Christus. Dit is wat Hij belooft: “Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheus 11 vers 28-29).

Deze belofte van rust is wat wij verwerkelijkt zien in onze gemeente door de levende opstandingskracht van Jezus. Gemeenteleden die binnenkwamen met ADHD en epilepsie en daardoor flink aan de medicatie, hebben hun yoga afgezworen en leven door de kracht van Jezus nu zonder medicijnen. Ze zijn in staat om hun gedachten zonder yoga onder controle te houden door middel van simpel gebed tot Jezus. Anderen in de gemeente zijn vrijgekomen van allerlei verslavingen door datzelfde gebed. Huwelijken en relaties zijn hersteld door gebed tot die eerste Messias.

Kortom, voor elk probleem, waar ook ter wereld: vraag Jezus!

U bent bij deze van harte welkom om een levens veranderende kerkdienst bij ons mee te maken.

 

Pastor Henk Brusse