Boek van de maand november 2022

banner boek van de maand november 2022

Sommige boeken in deze maandelijkse column ‘Boek van de maand’ lezen erg ontspannend, anderen kosten misschien meer moeite om te doorgronden. Soms zijn het duurdere boeken, maar ze zijn je geld en je leestijd meer dan waard!

Godvergeten – gedachten over geloof en dementie, door Tim van Iersel

boek van de maand november 2022

Dit boek is een pastorale handreiking voor zowel pastors als familie en andere betrokkenen over de omgang met mensen met dementie. Dit is bijzonder omdat de schrijver een pastor is die alleen maar bedient tot dementerenden in ziekenhuizen en zorgcentra. Hij houdt kleinschalige kerkdiensten met samenzang, gebed en een korte preek. Veel van zijn toehoorders zullen niets kunnen begrijpen of onthouden van zijn preek. Maar toch bedient hij nooit tot “normale” mensen.  Dat heeft hij nooit gedaan en dat wil hij ook niet. Want deze mensen zijn voor hem evenveel waard als anderen. Hij ziet dit als zijn roeping, als heel waardevol. En hij vind het ook erg vervullend om met hen God te aanbidden. 

Dit is natuurlijk geen boek in lijn met onze kerkvisie van Evangeliegemeente De Deur. Wij zijn ook geen sociale zorginstelling, maar willen de wereld bereiken voor Jezus door evangelisatie, discipelschap en het planten van kerken. Precies zoals Jezus ons daartoe ook de grote opdracht heeft gegeven in Mattheus 28:19-20. Toch kun je heel veel leren in dit boek over de waarde van zielen, en hoe God door Zijn Geest in het diepste van de mens kan doordringen.

Bovenal is dit een boek over het hart, niet over het denken. In onze westerse maatschappij heeft het denken sowieso een te hoge plaats. Eén van de grootste angsten in deze westerse wereld is om niet meer goed te kunnen denken. Maar deze overbenadrukking van ons denken heeft negatieve invloed op hoe wij relaties waarderen. Dat geldt voor zowel onze relatie met God als met anderen, waardoor onze gezamenlijke aanbidding wordt belemmerd. Aanbidding is een levensstijl en bovenal een zaak van het hart.

Door het lezen van dit boek kan God spreken om ongezonde trots in jouw hart aan de kant te zetten en met anderen om te gaan op gelijkwaardig niveau waardoor een sterkere eenheid ontstaat. Het boek toont de waarde van aandacht geven en het belang van dankbaarheid voor de kleine dingen in het leven. Het zal je allemaal kunnen helpen in je aanbidding tot God.

Godvergeten – Gedachten over geloof en dementie
Tim van Iersel
ISBN-13: 9789023957164
96 pagina’s

Overzicht met eerdere boekreviews