Boek van de maand – maart-april 2022

banner boek van de maand

Sommige boeken in deze maandelijkse column ‘Boek van de maand’ lezen erg ontspannend, anderen kosten misschien meer moeite om te doorgronden. Soms zijn het duurdere boeken, maar ze zijn je geld en je leestijd meer dan waard!

Standards of Ministry – Jay Nembhard

Welke geestelijke principes liggen ten grondslag aan de regels en standaarden voor bediening in onze kerken? Waarom moeten er eigenlijk standaarden of normen voor bediening zijn? Dat is de vraag.

Boek van de maand maart-april 2022: Standards of Ministry

Bedrijven, sportteams en het leger hebben allemaal standaarden m.b.t. gedrag, maar als de kerk eisen stelt aan haar bedienaars wordt dit afgekeurd en zelfs sektarisch genoemd. In dit boek legt Jay Nembhard de geest of het geestelijke principe achter onze standaarden uit, zodat de lezer begrijpt dat het niet zomaar om een stel regels gaat, zoals bij de Farizeeën uit de tijd van Jezus. Je leert over de redenen, de doelen en de praktische toepassing van standaarden. Standaarden voor bediening zijn geen nieuw concept:

Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? (1 Timoteüs 3:1-5)

Wat betekent dit in onze moderne wereld? Wie vraagt van ons rekenschap? Jay Nembhard beantwoordt deze vragen en geeft een Bijbelse benadering m.b.t. controversiële onderwerpen zoals: toewijding en voorbeeldschap, tienden, TV en drinken van alcohol. Als je het moeilijk vindt om uit te leggen waarom je bepaalde normen en standaarden naleeft, zal dit boek je helpen om een ​​duidelijke, degelijke uitleg te geven.  Het is niet genoeg om te weten hoe we bedienen in de kerk, je moet ook vooral weten waarom!

Elke nieuwe kerkgeneratie zal zijn eigen overtuiging moeten grondvesten. Dit boek is daarom verplichte kost voor een ieder die podiumbediening of leiderschapsbediening nastreeft. De schrijver Jay Nembhard is een ervaren pastor binnen onze CFM fellowship in Engeland.

Standards of Ministry
Jay Nembhard
ISBN-10 ‏ : ‎ 1505415675
ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1505415674
152 pagina’s

Overzicht met eerdere boekreviews

Tagged on: , , , ,