Vernieuwde maatregelen per 6-5-2020

Beste kerkganger,

Vanwege de recente maatregelen die onze regering heeft genomen om de snelle verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, is het verstandig om voorlopig te stoppen met alle activiteiten waarbij we in grotere groepen samenkomen. Dat betekent in die periode: GEEN bijbelstudies, kerkdiensten, jongerenavonden of One80 Music-centers. We vinden dat heel jammer, maar we hopen dat we zo met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de  verspreiding van het corona-virus. De discipelschapsklassen voor mannen gaan wel door omdat dit een kleine groep betreft waarbij de onderlinge afstand van tenminste 1,5m afstand strict kan worden gehandhaafd.

De komende zondagen en woensdagen gaan we de kerkdiensten in ons kerkgebouw livestreamen (met minimale bezetting). Kijk daarvoor op het bovenste bericht op onze website. Tijdens deze online kerkdienst willen we ook voor ingediende gebedsverlangens bidden. Heb je een gebedsverlangen? Je kunt deze opsturen via het formulier op de livestream-pagina. Collecte geven kan heel gemakkelijk met je smartphone via een link op onze website of anders door een eigenhandige overmaking op onze kerkrekening NL10 INGB 0006 9918 91. Alvast hartelijk bedankt voor je vrijgevigheid!

Hierbij wil ik iedereen bemoedigen om creatieve manieren te vinden om met elkaar verbonden te blijven. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan WhatsApp, een telefoontje of een kaartje. En probeer in deze komende tijd vooral ook uit te reiken naar (ongelovige) mensen in je omgeving. Je zou bijvoorbeeld kunnen aanbieden mensen in je buurt te helpen met boodschappen of een ander klusje. Je kunt dan misschien ook afspreken om samen de livestream te kijken.

Onze georganiseerde straatevangelisatie in Delft op zaterdagmiddag gaat in deze periode gewoon door. (Vrijdagavond komt te vervallen vanwege de vervroegde winkelsluiting.) Verder hebben we een veilige maar beperkte mogelijkheid gecreëerd om eventueel bezoekers deel te kunnen laten nemen aan een livestreamopname in ons kerkgebouw. De kerkstoelen staan daarom 2 meter uit elkaar, er is geen oppas, en ook geen koffie/thee na afloop. Als je iemand wilt introduceren tijdens een livestreamopname moet je eerst contact opnemen met pastor Brusse.

In alle onrust van deze dagen kunnen we rust bij God vinden en hebben wij een sterk vertrouwen op Hem die deze wereld en ook ons leven in zijn handen houdt. God is bij machte elk kwaad te keren en ten goede te gebruiken Daarom wil ik je vragen om in de komende dagen extra tijd in gebed te spenderen.

Over verdere ontwikkelingen en eventuele updates houden we je uiteraard op de hoogte via deze website.


pastor Henk Brusse
voorganger Evangeliegemeente De Deur – Delft


Onze livestream is ongeveer 5 minuten voor de kerkdienst beschikbaar en is te volgen via zowel de PC als mobiele telefoons! 

Tagged on: ,