week

Week van Evangelisatie

Evangelisatie is onderdeel van de grote opdracht die Jezus zijn volgelingen gaf. Daarom willen we in de eerste week van februari hier speciaal de nadruk op leggen. Het is de bedoeling dat iedere dag van die week (minstens) één christen gaat evangeliseren. Met onderstaand formulier kun je je hiervoor opgeven.…