gebed

Bidden & vasten

Bidden & vasten

Voor christenen is gebed en vasten een belangrijk deel van de relatie met God. Elk half jaar vasten wij 3 dagen samen met alle zusterkerken van onze fellowship, nu dus 5 t/m 7 juli. Daarbij doen wij ook weer een 24 uurs ‘kettinggebed’. In de praktijk betekent dit dat je…

Week van Evangelisatie

Evangelisatie is onderdeel van de grote opdracht die Jezus zijn volgelingen gaf. Daarom willen we in de eerste week van februari hier speciaal de nadruk op leggen. Het is de bedoeling dat iedere dag van die week (minstens) één christen gaat evangeliseren. Met onderstaand formulier kun je je hiervoor opgeven.…