Speciale diensten met pastor Nomdo Schuitema

Evangeliegemeente De Deur – Delft viert haar 25 jarig bestaan met een serie speciale jubileumdiensten gedurende heel 2019. Gastspreker Nomdo Schuitema, voorganger in Zwolle en leider van de Nederlandse tak van De Deur gemeenten, preekt de vierde serie diensten van 14 t/m 16 juni. 

Schuitema was zelf missionaris op Aruba en is daarna jarenlang voorganger geweest in Leeuwarden. Friese nuchterheid en humor kenmerken zijn praktische stijl van prediking.

De speciale diensten vinden plaats op vrijdag 14 en zaterdag 15 juni (aanvang 19.30 uur) en zondag 16 juni (aanvang 18.00 uur). Op zondagochtend om 11.00 uur is er een dienst o.l.v. pastor Henk Brusse in het teken van vaderdag.