Jubileum Evangeliegemeente De Deur – Delft: 25 jaar!

25 jaar jubileum

Speciale jubileum-diensten!
Pastor Bert Fledderus is zendeling geweest in China en is nu de voorganger van een grote kerk van De Deur in Arnhem. Hij is ook de grondlegger van Evangeliegemeente De Deur in Delft/Rijswijk. In 1994 kwam hij met zijn gezin naar Delft en is de kerk hier begonnen. Vervolgens is hij 19 jaar lang de voorganger van Evangeliegemeente De Deur in Delft geweest.

Folder speciale jubileum diensten pastor Bert Fledderus

Voor de gelegenheid van ons 25 jarig jubileum komt hij dit als gastspreker samen met ons vieren. Daarvoor zijn er diensten op vrijdag (19:30u) en zondag (11:00u & 18:00u). Iedereen is van harte welkom, als u kort of langer geleden eerder bent geweest of als u wilt komen voor de eerste keer.