Acceptance – Online event

Acceptance – Rejected on earth, accepted in heaven – Ervaringen van genade

Online event – zaterdag 27 juni 20:00 – 21:00 uur

In de wereld van vandaag hebben velen besloten om niet langer destructief gedrag van anderen te accepteren. Velen haten elkaar voor het kwaad dat hun is aangedaan. In de wereld van morgen is de liefde van de meesten verkild. De mens noemt recht wat krom is, en krom wat recht is. Ongerechtigheid woekert.

Alle mensen zijn gelijk geschapen door God, en zijn zondaren van natuur. Hij gaf zijn enige Zoon als bewijs van Zijn liefde, zodat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven mag hebben. Waar de zonde toeneemt, neemt de genade nog meer toe. God roept ons op om het kwade te overwinnen door het goede te doen. Kan je dat accepteren?

Kom zaterdag 27 juni hier terug om dit online event te volgen!