Corona-maatregelen per 1 juli

corona

Beste kerkganger,

Nu de overheid de maatregelen tegen het corona-virus is gaan versoepelen en kerken in de maand juni al met 30 mensen mochten samenkomen en komende maand juli zelfs al weer met 100 mensen, moeten wij met ons allen zorgen dat wij daar zoveel mogelijk gebruik van gaan maken. Daarom wil ik iedereen aanmoedigen om vanaf nu zoveel mogelijk fysiek aanwezig te zijn op de kerkdiensten.  Dit is volledig in lijn met Gods Woord zoals de bijbel bijvoorbeeld zegt in Hebreeën hoofdstuk 10:

“Wij moeten ook niet uit onze samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren, voor de Here Jezus terugkomt.” (Hebreeën 10:25)

Onze stoelen staan op anderhalve meter afstand voor alleenwonenden maar gezinnen kunnen (en mogen ook van de overheid) naast elkaar zitten waardoor we toch heel wat mensen in de zaal kwijt kunnen. Maak daar als gezin dus gebruik van en neem je hele gezin mee! Er is vanaf juli ook weer oppas t/m 3 jaar maar kleine kinderen die al rustig kunnen blijven tijdens de dienst mogen ook naast hun ouders zitten. Vanaf 4 jaar mogen kinderen sowieso aan de kerkdienst deelnemen.

De zaal wordt tijdens de dienst goed geventileerd, maar vanwege de beperkte afmetingen van onze samenkomstzaal kunnen wij per dienst, zolang de anderhalve-meter-afstand-regel geldt, helaas nog niet alle kerkleden tegelijkertijd in een zitplaats voorzien. Wij houden wel altijd plek voor bezoekers van buitenaf. Omdat naar verwachting het aantal bezoekers weer zal oplopen, gaan we daarom vanaf 1 juli twee diensten na elkaar houden op zondagochtend om 10:00 uur en om 11:45 uur. De zondagavonddienst blijft om 18:00 uur en ook de woensdagavonddienst blijft om 19:30 uur.  Mijn streven is dat iedereen elke week minstens 2 diensten fysiek zal kunnen bezoeken. Nadere info m.b.t. de indeling volgt tijdens de diensten op zondag 28 juni.

Hartelijke groet,
pastor Henk Brusse

Tagged on: , ,