Zuiderweg 80, Rijswijk (Delft-Noord)
routebeschrijving

info@dedeur.net
tel: 06-38713964 (Henk Brusse)

Agenda

 

 

 

Afscheidsdienst pioniersfamilie Baidjoe

datum: 29-07-2018 11:00 - 29-07-2018 12:30

locatie: Evangeliegemeente De Deur - Delft, Zuiderweg 80, 2289 BR Rijswijk, NederlandWij hebben de familie Baidjoe uitgezonden naar Almere-Buiten om daar een nieuwe kerk met dezelfde standaarden en visie als onze kerk in Delft op te bouwen door evangelisatie en discipelschap. Wij geloven dat wij door het uitzenden van echtparen om nieuwe kerken te pionieren in andere steden op die manier de hele wereld kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Pastor Nawien Baidjoe preekt deze ochtend zijn "afscheidspreek" en daarna vieren wij feest met hen in het kerkgebouw. U bent van harte uitgenodigd om hem deze ochtend te horen preken en aansluitend de feestelijke aangelegenheid mee te maken.

Almere-Buiten is inmiddels de tweede dochterkerk die Evangeliegemeente De Deur Delft nu heeft. De Deur Alkmaar is ongeveer 4 jaar geleden gestart door een echtpaar ook vanuit onze kerk in Delft.
Elke zondagochtend houden wij om elf uur een kerkdienst. Bezoekers zijn van harte welkom bij alle diensten. De diensten vinden plaats in ons gebouw aan de Zuiderweg 80 vlakbij afslag Delft Noord van de A13.

Voor elke dienst is er gelegenheid om te bidden. Hiervoor is het gebouw open vanaf tien uur.
Regelmatig is er op zondagochtend een bijbelstudie voordat de dienst begint, zie de agenda. Deze bijbelstudie begint om kwart voor tien en duurt tot half elf. In de bijbelstudie wordt een bepaald onderwerp uit de bijbel diepgaand behandeld.
Als er een bijbelstudie is, dan is het gebouw open vanaf kwart over negen voor de bidstond.

Elke zondagochtend is er voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool tijdens de dienst een speciale kinderkerk.

< terug naar de kalender